top of page
Pink Room (The Visual Abum)

Pink Room (The Visual Abum)

PINK ROOM (The Visual Album)

Published in 2021

Measures: 14 x 12,5 cm

Contains: CD and DVD

 

PINK ROOM (ÀLBUM VISUAL)

 

Pink room o Habitació Rosa és un àlbum musical i visual (fonograma) autopublicat el gener de 2021, format per l’enregistrament d’una sèrie d’accions site-specific i d’un corpus de 14 cançons.

 

Així com l’exposició, aquest àlbum ens endinsa en el viatge emprès per l’artista D Loves The Sodomites a l’hora de trobar i modelar la seva identitat, en ser una persona queer nascuda a Menorca. Per aquest motiu, l’àlbum revela en gran mesura el trànsit de l'artista en el seu lloc de naixença, i posa en relació qüestions relacionades amb la identitat de gènere i la sexualitat i la identitat local.

 

Pink Room recull la llista de cançons següent:

 

1. Will You Ever Be An Artist?, 2. Jesus Christ, 3. Blossom, 4. I’m Gonna Blast You, 5. 27 Years, 6. Drown To You, 7. Time’s Eternal, 8. Leda And The Swan, 9. Leda I El Cigne, 10. Daphne, 11. Enfant Terrible, 12. Carry Me, 13. Wet Naked Torsos I 14. Watch Them Burn.

 

I la llista de videoperformances següent:

 

1. Eva (2016), 2. Danse macabre (2013-2017), 3. Venus (2015), 4. Ophelia (2017), 5. Pietà (2017), 6. Salomé o Pink Room (2020), 7. Sodomita (2018) i 8. Llatzeret: la Maîtresse, l’esclau i l’illa de la Sodomia.

 

PINK ROOM (ÁLBUM VISUAL)

 

Pink Room o Habitación Rosa es un álbum musical y visual (fonograma) autopublicado en enero de 2021, formado por la grabación de una serie de acciones site-specific y de un corpus de 14 canciones.

 

Del mismo modo que la exposición, este álbum nos adentra en el viaje emprendido por el artista D Loves The Sodomites en el proceso de encontrar y modelar su identidad siendo una persona queer nacida en Menorca. Por este motivo el álbum revela en gran medida el tránsito del artista en su lugar de nacimiento, poniendo en relación cuestiones relacionadas con la identidad de género y la sexualidad, y la identidad local.

 

Pink Room reúne la siguiente lista de canciones:

 

1. Will You Ever Be An Artist?, 2. Jesus Christ, 3. Blossom, 4. I’m Gonna Blast You, 5. 27 Years, 6. Drown To You, 7. Time’s Eternal, 8. Leda And The Swan, 9. Leda Y El Cisne, 10. Daphne, 11. Enfant Terrible, 12. Carry Me, 13. Wet Naked Torsos y 14. Watch Them Burn.

 

Y la siguiente lista de videoperformances:

 

1. Eva (2016), 2. Danza Macabra (2013-2017), 3. Venus (2015), 4. Ophelia (2017), 5. Pietà (2017), 6. Salomé O Pink Room (2020), 7. Sodomita (2018) Y 8. Latzeret: la Maîtresse, el Esclavo y La isla de la Sodomía.

 

PINK ROOM (VISUAL ALBUM)

 

Pink Room is a musical and visual album (phonogram) self-published in January 2021, consisting of the recording of a series of site-specific performances and a corpus of 14 songs.

 

In the same way as the exhibition, this album guides us into the journey undertaken by the artist D Loves The Sodomites in the process of finding and shaping her identity as a queer person born in Menorca. For this reason, the album reveals the artist's relationship with their place of birth, by encompassing issues like gender identity and sexuality and local identity.

 

Pink Room brings together the following list of songs:

 

1. Will You Ever Be An Artist ?, 2. Jesus Christ, 3. Blossom, 4. I'm Gonna Blast You, 5. 27 Years, 6. Drown To You, 7. Time's Eternal, 8. Leda And The Swan , 9. Leda And The Swan, 10. Daphne, 11. Enfant Terrible, 12. Carry Me, 13. Wet Naked Torsos And 14. Watch Them Burn.

 

And the following list of video-performances:

 

1. Eva (2016), 2. Danse Macabre (2013-2017), 3. Venus (2015), 4. Ophelia (2017), 5. Pietà (2017), 6. Salomé o Pink Room (2020), 7. Sodomite (2018) and 8. Lazaret: La Maîtresse, The Slave And The Island Of Sodomy.

 

 

PINK ROOM (ALBUM VISUEL)

 

Pink Room est un album musical et visuel (phonogramme) auto-édité en janvier 2021, composé de l'enregistrement d'une série de performance site-specific et d'un corpus de 14 chansons.

 

Au même titre que l'exposition, cet album nous emmène dans le voyage entrepris par l'artiste D Loves The Sodomites dans le processus de trouver et de façonner son identité de personne queer née à Minorque. Pour cette raison, l'album révèle dans une large mesure le parcours de l'artiste avec son lieu de naissance, mettant en relation des questions liées à l'identité de genre et à la sexualité, et à l'identité locale.

 

Pink Room regroupe la liste de chansons suivante :

 

1. Will You Ever Be An Artist ?, 2. Jesus Christ, 3. Blossom, 4. I'm Gonna Blast You, 5. 27 Years, 6. Drown To You, 7. Time's Eternal, 8. Leda And The Swan , 9. Leda And The Swan, 10. Daphne, 11. Enfant Terrible, 12. Carry Me, 13. Wet Naked Torsos and 14. Watch Them Burn.

 

Et la liste suivante de vidéos-performances :

 

1. Eva (2016), 2. Danse Macabre (2013-2017), 3. Venus (2015), 4. Ophelia (2017), 5. Pietà (2017), 6. Salomé ou Pink Room (2020), 7. Sodomita (2018) et 8. Lazaret : La Maîtresse, L'Esclave et L'île De Sodomie.

    10,00 €Precio
    76 Gramos
    Página del producto: Stores_Product_Widget
    bottom of page